Membership Form:

 

 

Persoonlike besonderhede: 

Besigheids besonderhede: 

 

 
Telefoonnommer: *
Selnommer:
E-pos: *
Faksnommer:
Aard van Besigheid: *
Aantal Direkteure: *
Aantal werknemers: *
BEE Status: *
Tipe Lid:  
Web Kategorie  
Alternatiewe Kategorie  

 

(Please enter the typed value and the value displayed in the picture)

 

 

  Vergaderings:

Bestuursvergadering:

5 September 2016

Ledevergadering:

22 September 2016

Dagbestuur vergadering:

9 September 2016

Contact | Kontak
____________________

Chairperson | Voorsitter:
Stefan Olivier
Tel:083 775 3783

- - - - - - - - - - - - - - - -

Vice Chairperson | Visie Voorsitter:
Christo Grobbelaar
Tel: 084 582 6432

Corrie Coetzer
Tel:  084 811 8453
Tel: 016 910 3393

- - - - - - - - - - - - - - - -

Secretaries | Sekretaresses:
Francisca Loots
Tel: 016 987 3811
Fax: 086 617 9980
Cell: 084 040 8000
sakeadmin@vanderbijlpark.co.za

- - - - - - - - - - - - - - - -

Janita Groenewald
Tel: 016 4232314
Cell: 083 689 7567